Geef mij een SUPERDEAL!

Wil jij een SUPERDEAL?!

sluit
OK

De vanbon-sport SUPERDEAL code biedt extra voordeel op speciaal geselecteerde SUPERDEAL producten. Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en je ontvangt de gratis SUPERDEAL code. Profiteer nu!

Ben je reeds aangemeld voor de nieuwsbrief maar weet je de SUPERDEAL code niet meer? Vraag je SUPERDEAL code bij ons op: support@vanbon-sport.nl

Zoek

Vind reuze voordelige deals in onze OPRUIMING! (OP=OP)


 

Privacy verklaring

Inleiding

vanbon-sport verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt vanbon-sport uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van vanbon-sport, gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende te (7332BA) Apeldoorn aan de Loudonstraat 75, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08170832.

Verwerking

vanbon-sport verwerkt de door haar klanten verstrekte persoonlijke informatie. Persoonsgegevens bestaande uit; naam (voor- en achternaam), adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en emailadres.
Gegevens (kunnen) worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie of het abonneren op de nieuwsbrief. vanbon-sport behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Doel

vanbon-sport gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten voor het verwerken van gedane bestellingen en voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe producten en diensten van van bon sport) en voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten/garanties.

Bewaartermijn

vanbon-sport bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen

vanbon-sport heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die van bon sport verwerkt.

Nieuwsbrief

vanbon-sport verstuurt wekelijks een nieuwsbrief waarmee geïnteresseerden op de hoogte worden gehouden van haar producten, bedrijfsactiviteiten en service. E-mailadressen van bestaande klanten worden automatisch toegevoegd aan de daarvoor bestaande verzendlijst. Iedere nieuwsbrief van vanbon-sport bevat een goedwerkende afmeldlink, zodat u zich eenvoudig weer kunt uitschrijven.

Uw rechten

Wanneer vanbon-sport uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u vanbon-sport toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van vanbon-sport kunt u te allen tijde contact opnemen via support@vanbon-sport.nl.

Derden

De Persoonsgegevens worden door vanbon-sport niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder uw toestemming, tenzij vanbon-sport daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Links

Op de website vanbon-sport treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. vanbon-sport kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen

vanbon-sport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018Om je beter van dienst te zijn maakt vanbon-sport gebruik van cookies.    X